KONAK
KARŞIYAKA
ÖN KAYIT
KURS PROGRAMLARIMIZ YAYINLARIMIZ ÖSYM SINAV TAKVİMİ YEDİİKLİM DENEME SINAVLARI YEDİİKLİM SINAV SONUÇLARI REHBERLİK FOTOĞRAF - VİDEO GALERİ ANKET
Bize Nereden Ulaştınız?

 

Açık Öğretim Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

 

1. Dönemlik Kredili Sistem Nedir?  

 
2011 - 2012 Öğretim Yılından itibaren Açıköğretim Fakültesinde Dönemlik Kredili Sisteme* geçildi. Dönemlik kredili sistem, derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluştuğu bir sistemdir. Her dönem bir ara bir de dönem sonu sınavlarından oluşmakta ve bütünleme sınavı olmamaktadır. Öğrencilerin lehine olan bu uygulama ile açık öğretim fakültelerinin örgün eğitimden bir farkı kalmamıştır.
 
ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda istediği başarıyı elde edemeyen öğrencilerin yıl kaybetmeden eğitimlerine devam edebildiği, koşulları gereği örgün eğitime devam etme olanağı bulunmayan öğrencilerin eğitim aldığı, bu yönüyle fiziksel, işitme ve görme engeline sahip vatandaşlar yanında cezaevlerinde hükmünü tamamlamaya çalışan vatandaşlarını da göz ardı etmeden eğitimde fırsat eşitliğini her koşulda sağlayan bir sistem olması Açıköğretimi daha da cazip hale getirmiştir.
 
*  Dönemlik Kredili Sistem, 

*  Derslerin dönemlik olarak belirlendiği,

*  Bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu,

*  Her dönemde bir ara, dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavının yapılmadığı,

*  Mezun olabilmek için dersi kalan öğrencilere yönelik üç ders sınavının yapıldığı,

*  Öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği,

 

*  Kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 (European Credit Transfer

   System) ECTS krediyi geçmeyecek şekilde Ders ekle - sil yapabildiği sistemdir. 

* Derslerin programda kapsadıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği zorunlu kredi miktarının  tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim sistemidir.

 
Dönemlik Kredili Sistem ile 
 
Öğrenmenin iyileştirilmesi amaçlanmıştır,

* Bu amaca ulaşmak için, kredili sistemde, ders sorumluluk üniteleri azaltılmış ve değerlendirme süreci yıl yerine yarıyıl (dönem) olarak belirlenmiştir.

* Başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı zorlaştıran bir sistemdir.

* Öğrenci merkezlidir, öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verir.

* Değerlendirme harf sistemi iledir ve mutlak değildir.

* Sistemde bütünleme sınavı yoktur.

* Mezun olmak için üçdersi kalan öğrencilere yönelik üç ders sınavı yapılmaktadır.

* Her dönem bir ara sınav bir de dönem sonu sınavı yapılmaktadır. (Yılda toplam 4 sınav) 

* Ayrıca her fakülte kendi kararı ile bu sınavlar dışında e-ödev, pratik çalışmalar vb. uygulamalar değerlendirme için kullanabilir. 

 

 

2. Kredili Sistemde Öğretim Yılı Kaç Dönemden Oluşmaktadır? 

Dönemlik - kredili sistem; önlisans programlarının 1. ve 2. sınıfında güz ve bahar olmak üzere 4 dönemden, lisans programlarında ise 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda güz ve bahar olmak üzere 8 dönemden oluşmaktadır.

 

3.  Kayıt Yenileme Ne Zaman Yapılır? 

2017-2018 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri

İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri*
 

** Kayıt gruplarının Internet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09.00’da başlayacak, son günü saat 17.00’de sona erecektir.

*** Yatay Geçiş ile kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

    

       4. Ders Ekle - Sil İşlemi Nedir?  

Ders ekle/sil işlemi dönem içinde alınacak derslerin belirlendiği kayıt işlemidir. Ders ekle/sil işlemi kayıt parası yatırmadan önce yapılmaktadır. Para yatırdıktan sonra ekle/sil yapılamaz. İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde fakülte tarafından belirlenen dersleri almak zorundadırlar. Ders ekle/sil yapamazlar.

Kayıt yeniletecek öğrencilere ise fakülte tarafından bir dönemde alabileceği kredisi 30 ECTS krediyi geçiyorsa en az 30 ECTS  kredilik, geçmiyorsa tüm derslerin ataması yapılacaktır. Ancak kayıt parası yatırmadan önce ders ekle/sil sayfası Mutlaka kontrol edilmelidir.

 

5. Ders Ortalamaları Nasıl Hesaplanır? 

Kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile dersin not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan tüm dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Fakülte kurulu tarafından ders notları harf notuna çevrilerek dönem ortalamaları ve genel not ortalaması hesaplanır.

Genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir. Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı http://ogrenci.anadolu.edu.tr  adresinden yapılır.

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

FF olan öğrenci başarısız sayılır.

CD, DC ve DD alınan dersler için ise genel not ortalamasına bakılır. Genel not ortalaması 2.00'ın üstünde ise geçmiş, 2.00'in altında ise sorumlu geçmiş kabul edilir. Bir sonraki dönem Genel not ortalaması 2.00'ın üstüne çıkarılırsa bu derslerden de geçmiş kabul edilir. Aksi durumda D'li olan dersler tekrardan görülür.

 

6. Açıköğretimde Muafiyet Nedir? 

YÖK'ün kanununda zorunlu olan 4 Temel ders (Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili, Temel Bilgi ve Teknolojileri) derslerini ilk üniversite de almış başarmış ve mezun olan kişilerin, başka bir üniversiteye kayıt yaptırdığında o dersleri tekrar almaması ve muaf tutulması yani aynı dersleri almaması demektir.

Anadolu üniversitesi AÖF de Eski Yönetmelik gereği Muafiyet Hakkınısadece kendi bünyesinden mezun olmuş öğrencilere vermekteydi. Örgün eğitimi bitiren veya DGS ile geçiş yapanlara bu hakkı Eski Yönetmeliğe göre Verilmiyordu.

2014 - 2015 Eğitim Öğretim döneminden itibaren, başka üniversitelerde bu dersleri görüp, başarmış kişilerin, 2. Üniversite olarak seçilen AÖF de hâlihazırda okuyanları, sınıf farklı olmadan, yeni kayıt olacakları (Yabancı dil 1 - 2 Atatürk İlke ve İnkılâpları, Türk Dili, Temel Bilgi ve Teknolojileri) bu derslerden muaf tutulacaktır.

 

7.  Yabancı Dil 3 ve 4 Dersleri Yerine Okutulacak Dersler Kimleri Kapsar? 

Yabancı dil 3-4 (İng 3-4, Almanca 3-4, Fransızca 3-4) "Yabancı dil 3" dersinin yerine "Girişimcilik ve İş Kurma" "Yabancı dil 4" yerine "Etkili İletişim Teknikleri" dersleri okutulacaktır. Bu yeni dersler zorunlu ders olup 3 er krediden toplamda 6 kredi olup, ilk üniversitesini okuyanlar dahil, 2. Üniversitesini okuyan, 7. ve 8. dönemde okutulacak derslerdir. Muafiyette Yabıncı dil 3 - 4 derselerinden muafiyet yoktur. Onun yerine yukarıda yazılı olan dersleri alıp, kredi açığı kapatılınca mezun olunacaktır.

 

8.  İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt 

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile örgün yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinde veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler, aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerinden veya önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler.

Not : Herhangi bir örgün yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak, halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

9. Dikey Geçiş  

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıd öğrencileri ve mezunları, 2016-2017 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2016 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadır.

Önlisans mezunları Dikey Geçiş kapsamında mezuniyet alanlarına göre açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktasat, İşletme Fakültelerini Linsans Programlarının 5. yarıyılına doğrudan başvuru yapabilecek önlisnas mezuniyet alanları için buraya, fark desler alarak başvuru yapabilecek mevzuniyet alanları için buraya tıklayınız. Alınacak fark dersleri, 

DİKEY GEÇİŞ KAPSAMINDA KAYIT YAPTIRARAK FARK DERSLERİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ALACAKLARI FARK DERSLERİ

BÖLÜM

FARK DERSLERİ

5. YARIYIL

6.YARIYIL

7. YARIYIL

8. YARIYIL

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

GENEL MUHASEBE I

GENEL MUHASEBE II

ANAYASA HUKUKU

 

GENEL İŞLETME

İKTİSADA GİRİŞ II

 

 

İKTİSADA GİRİŞ I

BORÇLAR HUKUKU

 

 

İKTİSAT

GENEL MUHASEBE I

GENEL MUHASEBE II

ANAYASA HUKUKU

 

GENEL İŞLETME

İKTİSADA GİRİŞ II

 

 

İKTİSADA GİRİŞ I

BORÇLAR HUKUKU

 

 

KAMU YÖNETİMİ

GENEL MUHASEBE I

GENEL MUHASEBE II

ANAYASA HUKUKU

 

GENEL İŞLETME

İKTİSADA GİRİŞ II

 

 

İKTİSADA GİRİŞ I

BORÇLAR HUKUKU

 

 

MALİYE

GENEL MUHASEBE I

GENEL MUHASEBE II

GENEL VERGİ HUKUKU

 

GENEL İŞLETME

İKTİSADA GİRİŞ II

 

 

İKTİSADA GİRİŞ I

BORÇLAR HUKUKU

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

İKTİSADA GİRİŞ I

İKTİSADA GİRİŞ II

ULUSLARASI HUKUK I

ULUSLARARASI HUKUK II

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

SİYASİ TARİH II

 

 

SİYASİ TARİH I

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

 

 

İŞLETME

GENEL MUHASEBE I

GENEL MUHASEBE II

 

 

İKTİSADA GİRİŞ I

İŞLETME FONKSİYONLARI

 

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

İKTİSADA GİRİŞ II

 

 

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

GENEL MUHASEBE I

GENEL MUHASEBE II

 

 

İKTİSADA GİRİŞ I

İŞLETME FONKSİYONLARI

 

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

İKTİSADA GİRİŞ II

 

 

Önemli: Sınavsız dikey geçiş yapacak adayların okumuş oldukları meslek yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mutlaka mezun olmaları gerekmektedir. Diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini almaları gerekmektedir. 1 dersi dahi kalan adaylar Dikey Geçiş başvurusunda bulunamazlar. 

 

10. Af Kapsamında Kayıt

Daha önceden okumuş oldukları örgün öğretimden ya da açıköğretimde okurken herhangi bir nedenden dolayı okul ile ilişiği kesilmiş olan adayların tekrardan eğitimine devam etmesi için yaptıkları geçiş türüdür. 

Önemli : Kayıt parasını yatırmayarak okullarını donduran öğrenciler Af Kapsamında kayıt yaptıramazlar. Bu adayların kayıt yenileme işlemi yapmaları gerekmektedir. 

 

 


Devamı
KONAK
0 (232) 482 0 532
KARŞIYAKA
0 (232) 364 15 15
BİZE HEMEN ULAŞIN